La vida es sueño

La vida es sueño

de Pedro Calderón de la Barca
dramatúrgia i direcció Lucía Miranda

Continuen les adaptacions lliures de clàssics teatrals per a criatures que vam iniciar la temporada passada. Aquesta vegada ens acostem a...

Calderón de la Barca és un dels escriptors teatrals emblemàtics del Segle d’Or espanyol. El 1635, en ple barroc, va estrenar aquesta peça que tracta de com percebem la realitat, del somni i de la llibertat. El protagonista és Segismundo, el fill del rei, que ha viscut tancat en una torre des que va néixer perquè un endeví va dir que portaria la desgràcia al regne. Tot el que sap del món i d’ell mateix està condicionat per aquest confinament. Quan surti, sabrà relacionar-se amb ‘la realitat’?

Idioma: Castellà

Edat recomanada: A partir de 7 anys

By Pedro Caledrón de la Barca. Dramaturgy and direction Lucía Miranda

The free adaptations of theatrical classics for children that we started las season follow. This time we approach...

Calderón de la Barca is one of the emblematic playwrights of Spain’s Golden Age. He premiered this play, which examines how we perceive reality, dreams and freedom, at the height of the Baroque era in 1635. The main character is Segismundo, the king’s son, who has lived shut inside a tower since he was born because a fortune teller said that he would bring disgrace upon the kingdom. The only thing he knows of the world and of himself is conditioned by his confinement. When he emerges, will he know how to deal with ‘reality’?

Language: Spanish

Ages recommended: +7

La vida es sueño

1 Video

  • La vida es sueño

    de Pedro Calderón de la Barca
    dramatúrgia i direcció Lucía Miranda

    Continuen les adaptacions lliures de clàssics teatrals per a criatures que vam iniciar la temporada passada. Aquesta vegada ens acostem a...

    Calderón de la Barca és un dels escriptors teatrals emblemàtics del Segle d’Or espanyo...