El quadern daurat

El quadern daurat

La primera adaptació mundial de la gran novel·la de Doris Lessing (1919–2013 i Premi Nobel de Literatura 2007) torna a Montjuïc. Publicada el 1962, The Golden Notebook narra la història d’Anna Wulf, una novel·lista que escriu alhora en quatre quaderns el negre, el vermell, el groc i el blau) les quatre històries que confronten la seva vida als anys 50 del segle xx.

The first international adaptation of the great novel by Doris Lessing (1919‒2013 and 2007 Nobel Prize winner for Literature) is coming back to Montjuïc. Published in 1962, The Golden Notebook recounts the story of Anna Wulf, a novelist in the 1950s who is simultaneously writing the four stories that encapsulate her life in four notebooks (a black one, a red one, a yellow one and a blue one).

Buy $9 Share
El quadern daurat

1 Video

  • El quadern daurat

    text Doris Lessing
    adaptació i direcció Carlota Subirós

    La primera adaptació mundial de la gran novel·la de Doris Lessing (1919–2013 i Premi Nobel de Literatura 2007) torna a Montjuïc. Publicada el 1962, The Golden Notebook narra la història d’Anna Wulf, una novel·lista que escriu alhora en qu...